این شانس از زن به زوج متفاوت است و به عوامل مختلف بستگی دارد. این احتمال 20 تا 25 درصد ، توسط زوجین بارور حتی 30 درصد وجود دارد. پس از سه درمان ، نسبت 40 درصد موفقیت امکان پذیر است. با این حال ، لازم به ذکر است که برای 50 تا 60 درصد از تمام زوجینی که تمایل به بچه دار شدن دارند ، هر دو روش ، ICSI و IVF ، کار نمی کنند و آنها بدون فرزند می مانند.